Infrastruktura odwadniająca – inwestycje miasta

Infrastruktura odwadniająca – inwestycje miasta

Infrastruktura odwadniająca – miasto Gorzów ma w swoich planach szereg różnych inwestycji, a wiele z nich już się udało zrealizować. Mówimy to u takich projektach jak modernizacja stadionu, tworzenie łąk kwietnych, ale też przeciwdziałanie powodzi. Zagrożenie powodziowe nie jest błahą sprawą, a więc nie ma się co dziwić, że miasto Gorzów inwestuje w środki zapobiegawcze. W planach miasta jest inwestycja w zagospodarowanie wód opadowych, a kosztować miałoby to dziesiątki milionów złotych. Co wiemy o działaniach miasta w kwestii zapobiegania powodzi?

Infrastruktura odwadniająca od 2017 r.

Strategie dotyczące zagospodarowania wód opadowych nie są niczym nowym dla miasta Gorzów. Pewne zadania inwestycyjne powstały już w 2017 r. Udało się uzyskać wystarczające dofinansowanie, aby zrealizować budowę zbiorników podziemnych i zbiorników retencyjnych. Oprócz tego miasto zdecydowało się na budowę separatorów, kanalizacji deszczowej oraz innych urządzeń, których zadaniem jest ułatwienie gospodarowania i oczyszczania wód.

Projekt jest możliwy do zrealizowania dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jest on częścią Priorytetu II Ochrona środowiska. Program między innymi zakłada dostosowanie się do zmian klimatu, a w tym wypadku chodzi o przebudowę infrastruktury odwadniającej. Inicjatywę wspiera także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do tej pory udało się zrealizować inwestycje dotyczące zlewni wód opadowych przy ul. Żwirowej, Słowiańskiej i Szmaragdowej. Udało się tam zbudować nowy zbiornik retencyjny oraz przebudować istniejący naturalny zbiornik wodny. Inwestycja objęła także budowę odpowiednich wylotów do odbiorników z porządnym układem podczyszczania. Nie zapomnijmy też o renowacji rowów melioracyjnych, będących ważną częścią infrastruktury wodnej miasta.

W parku Słowiańskim sfinansowało już budowę podziemnego zbiornika z szaletem i punktem poboru wody. Udało się też zbudować kanalizację deszczową (ul. Żwirowa) oraz dodatkowego kanału deszczowego (al. ks. Andrzejewskiego). Nie zapominajmy też o nowym wylocie Kłodawki i remoncie istniejących już kanałów przy ul. Roosevelta i Kosynierów Gdyńskich. Przy ul. Szmaragdowej udało się już przeprowadzić remont zbiornika retencyjnego a przy ul. Szarych Szeregów zajęto się renowacją kanalizacji deszczowej.

Jakie działania przeprowadza się w tym momencie?

Oprócz tych prac, które już skończono, miasto przeprowadza wiele innych. W tym momencie realizuje się budowa grawitacyjnej kanalizacji, a miejscem na nią jest ul. Żwirowa, Bazaltowa, Owocowa i Świerkowa. Obecnie weryfikuje się również oferty związane z realizowaniem zadań projektu.

Jednym z trudniejszych zadań jest zagospodarowanie zlewni ul. Olimpijskiej. Takie zamówienie będzie obejmowało szereg działań, m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego (pojemność min. 3400 m3) razem pompownią i osadnikiem. Na miejsce tego zbiornika wyznaczona ulicę Ryską, ale to nie jedyny prace w planach. Będzie wymagane również odpowiednie zagospodarowanie terenu, powiększenie stawu, a także nasadzie roślin hydrofitowych.

Dlaczego infrastruktura odwadniająca jest taka ważna?

Budowa zbiorników retencyjnych wydaje się konieczna jako odpowiedź na zmiany klimatyczne. Chodzi tu o coraz częstsze intensywne nienormatywne opady deszczu, których niestety obecna sieć
kanalizacji nie może przejąć. Cała infrastruktura odwadniająca ma być oczywiście profesjonalnie wykonana.

Trzeba będzie zbudować zespół zbiorników retencyjnych (pojemność min. 2000 m3), wliczając w to zbiorniki podziemne. Nie obejdzie się również bez budowy pompowni cyrkulacyjnej a także punktu czerpania wód deszczowych. Sportowcy będą mogli czuć się spokojniej, gdyż odpowiednia infrastruktura odwadniająca pojawi się również w pobliżu stadionu OSiR przy ul. Olimpijskiej.

Wszystko w rękach fachowców

Nad projektem czuwają eksperci, którzy wcześniej wykonali specjalne modele hydrologiczne. Dzięki nim udało się wskazać, jakie odcinki sieci wymagają przebudowy i gdzie należy wstawić zbiorniki buforowe. Takie zbiorniki mają na celu odciążenie instalacji w momencie, gdy opady są zbyt intensywne. To właśnie dzięki obserwowaniu opadów można było zadecydować, gdzie takie zbiorniki powinny mieć miejsce.