Znaki zbliżającej się zimy: nietoperze w drodze do zimowisk

Znaki zbliżającej się zimy: nietoperze w drodze do zimowisk

Zgodnie z najnowszymi obserwacjami nietoperzy prowadzonymi w okolicy autostrady A2, staje się jasne, że nadejście zimy jest tuż za rogiem. Nietoperze, od kilku tygodni, zaczęły swoją coroczną wędrówkę do miejsc zimowania. Najbardziej znane z nich w Polsce, to rezerwat Nietoperek położony w regionie Lubuski, nieopodal autostrady i trasy S3, jak przekazała Anna Ciamciak, rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej.

Anna Ciamciak podkreśliła również, że naukowcy prowadzą ciągłe badania na terenach przyległych do autostrady A2, monitorując zachowania nietoperzy. Pozwala to na identyfikację potencjalnych zagrożeń dla tych zwierząt oraz śledzenie ewolucji populacji różnych gatunków nietoperzy.

W miejscach, gdzie autostrada przecina biegnące rzeki lub obszary jeziora, można zaobserwować największą liczbę nietoperzy. Z tego powodu, firmie zarządzającej autostradą zależało na instalacji ekranów ochronnych, które zmuszają nietoperze do podwyższenia lotu, co pomaga im unikać kolizji z pojazdami – podkreśliła Ciamciak.

Dr Jan Cichocki z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego wyjaśnił, że obiekty autostradowe stanowią popularne miejsca schronienia dla nietoperzy w ciągu dnia. W niektórych przypadkach, nietoperze tworzą tam nawet swoje kolonie rozrodcze.

Rezerwat Nietoperek, który jest częścią powierzchniowych i podziemnych fortyfikacji poniemieckich (Międzyrzecki Rejon Umocniony) blisko Międzyrzecza, jest jednym z najważniejszych miejsc zimowania nietoperzy w Polsce i w całej środkowej Europie. Niektóre nietoperze pokonują dystans nawet do 200 km, aby dotrzeć tam przed nadejściem mrozów.

Szacuje się, że w rezerwacie Nietoperek podczas chłodniejszych miesięcy przebywa ponad 30 tys. osobników kilkunastu gatunków nietoperzy. Aby chronić te zwierzęta przez zimą, podziemia rezerwatu są nieczynne dla zwiedzających, by uniknąć wybudzenia nietoperzy z hibernacji, co mogłoby prowadzić do przedwczesnego zużycia ich energii i zmniejszyć szanse na przetrwanie tych zwierząt przez cały okres zimowy. Wszystkie rodzime gatunki nietoperzy są chronione przez prawo.