Współpraca miejskich spółek i zakładu karnego w odnawianiu cmentarza

Współpraca miejskich spółek i zakładu karnego w odnawianiu cmentarza

W Gorzowie Wielkopolskim, pracownicy spółek miejskich zaczęli prace porządkowe na terenie zabytkowego Cmentarza Świętokrzyskiego. W ich działaniach wspierają ich osadzeni z miejscowego zakładu karnego. Wszystko to ma miejsce na krótko przed obchodzonym co rok świętem Wszystkich Świętych.

Cmentarz Świętokrzyski to nie tylko zabytek, ale również miejsce wiecznego spoczynku wielu ważnych postaci dla historii miasta. Znajdują się tam groby powstańców wielkopolskich, ofiar obozów hitlerowskich i innych ludzi, którzy swoim życiem przyczynili się do rozwoju miasta Gorzów Wielkopolski.

Osadzeni z gorzowskiego zakładu karnego angażują się w społeczne prace na rzecz miasta – tłumaczy Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Dodaje on, że ta sytuacja jest wynikiem porozumienia między miastem a instytucją penitencjarną, które pozwoliło na wykonywanie przez skazanych prac społecznie użytecznych. Choć większość tych prac odbywa się w ramach wsparcia dla miejskich placówek społecznych, skazani mają również możliwość aktywnego udziału w pracach porządkowych na cmentarzu.

Podstawowe działania porządkowe na cmentarzu są realizowane przez pracowników spółek miejskich z grupy Inneko. Dodatkowo, do pomocy przyłącza się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W ramach prac wykonuje się takie czynności jak wywożenie powalonych gałęzi, koszenie traw, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy na śmieci czy czyszczenie starych betonowych alejek.

Planowane jest także uporządkowanie terenu wokół cmentarza, w tym dojść od ulicy Głowackiego oraz okolic grekokatolickiej kaplicy i schodów znajdujących się na terenie nekropolii – informuje rzecznik.