Zaplanowano remont schodów na Piaskach: Zamknięcie przejścia i obsadzenie skarpy leczniczą roślinnością

Zaplanowano remont schodów na Piaskach: Zamknięcie przejścia i obsadzenie skarpy leczniczą roślinnością

Wielokrotnie zapowiadane prace remontowe na schodach w dzielnicy Piaski są już na etapie realizacji. Trasa schodowa z Bohaterów Westerplatte w kierunku Sczanieckiej zostanie czasowo zamknięta, aby przeprowadzić niezbędne prace naprawcze. Równocześnie skarpa znajdująca się przy schodach zostanie obsadzona roślinami o właściwościach leczniczych.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac przez wykonawcę to poniedziałek 13 maja. Szacowany czas zamknięcia schodów wynosi około 2-3 tygodnie, który jest niezbędny do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej nawierzchni. Zablokowanie dostępu do schodów utrudni mieszkańcom dostęp do pętli tramwajowej na Sczanieckiej oraz ulic przyległych. Ze względu na charakter pracy nie ma możliwości stopniowego zamykania schodów.

W ramach robót remontowych planowane jest również zagospodarowanie zieleni na skarpie obok schodów. Rośliny o właściwościach leczniczych zostaną posadzone, a tablice edukacyjne informujące o nich zostaną umieszczone w pobliżu. Projekt ten jest realizowany za środki z budżetu obywatelskiego na rok 2023.

Schody, które dobrze pamiętają lata 80-te, kiedy tworzono dzielnicę Piaski, czeka gruntowny remont. W jego zakresie znajduje się naprawa istniejących schodów i poręczy. Wykonawca będzie też zobligowany do usunięcia środkowej poprzecznej barierki. Prace nie ograniczą się jedynie do aspektu budowlanego – przewidziane są także cięcia pielęgnacyjne krzewów i usuwanie samosiewów, a także trzyletnia pielęgnacja nasadzeń. Na wykonanie wszystkich prac (poza pielęgnacją) wykonawca otrzyma dwa miesiące.

Koszt remontu schodów przy Bohaterów Westerplatte wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wyniesie blisko 100 tysięcy złotych.