Zapewnianie bezpieczeństwa w rejonie wiaduktu ze względu na wysoki poziom wody Warty

Zapewnianie bezpieczeństwa w rejonie wiaduktu ze względu na wysoki poziom wody Warty

Team pracowników z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta współpracuje z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, aby zabezpieczyć obszary, które stają się niebezpieczne z powodu podwyższonego poziomu wody w rzece Warcie.

W czwartek 22 lutego, skoncentrowali swoje wysiłki na zapewnieniu bezpieczeństwa pod wiaduktem wiodącym do ogrodów działkowych przy ulicy Warszawskiej. Dla ochrony ludzi i mienia, przejazd pod wiaduktem został odpowiednio zabezpieczony. Z tego powodu, dostęp do ogrodów działkowych od strony wiaduktu został tymczasowo zamknięty.

Wiadomość ta została przekazana przez rzecznika prasowego, Wiesława Ciepielę. Zgodnie z jego informacjami, alternatywny punkt dostępu do ogrodów działkowych jest obecnie otwarty od strony Ośrodka Transportu Leśnego.