Stypendia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla twórców i opiekunów zabytków na rok 2024

Stypendia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla twórców i opiekunów zabytków na rok 2024

Gorzów Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla artystów, promotorów kultury oraz osób dbających o lokalne dziedzictwo kulturowe w roku 2024. Stypendia te są dedykowane dla twórców różnego rodzaju sztuki: od tańca przez muzykę, film, teatr, literaturę, po sztuki wizualne. Ponadto zaproszenie do składania wniosków dotyczy również osób zajmujących się opieką nad zabytkami.

W kontekście upowszechniania kultury, stypendia mogą zostać przyznane na realizację projektów związanych z edukacją i animacją kulturalną, zarządzaniem w obszarze kultury czy wspieraniem rozwoju kadry pracującej w tej sferze.

Stypendium mogą otrzymać osoby dorosłe związane z Gorzowem Wielkopolskim – poprzez miejsce zamieszkania, naukę, wykonywaną pracę zawodową lub prowadzoną działalność. Limit przyznania stypendium to trzykrotne wsparcie.

Chętni mogą zgłaszać swoje wnioski do dnia 31 października 2023 r., dostarczając je bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, bądź przesyłając na adres urzędu: Wydział Kultury, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Wszystkie niezbędne informacje na temat stypendiów oraz wzór wniosku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.