Strzelce Krajeńskie w pogoni za skarbem podziemnym: poszukiwania geotermalnych źródeł ciepła

Strzelce Krajeńskie w pogoni za skarbem podziemnym: poszukiwania geotermalnych źródeł ciepła

Potencjalnie lecznicza woda, miejsce rekreacji dla mieszkańców i alternatywa dla tradycyjnego ogrzewania – to tylko niektóre z korzyści, jakie mogą wynikać z odkrycia podziemnych źródeł geotermalnych. W Strzelcach Krajeńskich ma niebawem ruszyć realizacja projektu mającego na celu potwierdzenie czy teoretyczne przypuszczenia są prawdziwe, a w podłożu miejscowości kryją się gorące źródła. W projekcie tym, Strzelce Krajeńskie stanowią jednostkę wyjątkową nie tylko na mapie województwa, ale i całej Polski, jako jedna z niewielu gmin, które uzyskały środki na sfinansowanie tego typu przedsięwzięcia.

Jednak pytanie brzmi: czy faktycznie w Strzelcach Krajeńskich znajdują się geotermalne źródła? W minionym roku gmina postanowiła sprawdzić te spekulacje i złożyła wniosek o dofinansowanie prac badawczych. Chodziło o sfinansowanie kosztów odwiertu próbnego, który miałby na celu określenie potencjalnych możliwości eksploatacji geotermalnych zasobów, które teoretycznie znajdują się pod miastem. Wyniki badań przeprowadzonych kilka lat temu sugerowały bowiem, że na terenie gminy mogą istnieć geotermalne źródła ciepła.

Mapy geotermalne, które zostały wykonane w latach siedemdziesiątych, sugerują, że może istnieć potencjał geotermalny. Na tych mapach obszar Strzelec Krajeńskich jest zaznaczony na czerwono, co jest symbolem obszarów o wysokiej temperaturze podziemnej wody, która może osiągać nawet osiemdziesiąt stopni celsjusza. Jednakże decyzje o sposobie wykorzystania owych zasobów można podejmować dopiero po dokładnym przeprowadzeniu odwiertu i analizie ilości oraz jakości wody – wyjaśnia Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.