Prace konserwacyjne na wiadukcie Kasprzaka powodują utrudnienia w ruchu

Prace konserwacyjne na wiadukcie Kasprzaka powodują utrudnienia w ruchu

Dzień 30 listopada, będący czwartkiem, przynosi zmiany dla wszystkich uczestników ruchu drogowego związane z pracami konserwacyjnymi. Właśnie tego dnia planowane są prace na wiadukcie drogowym usytuowanym nad torami kolejowymi, znajdującym się na ulicy Kasprzaka. Przez całą dobę zaplanowano działania, które wpłyną na płynność ruchu.

Podczas prac konserwacyjnych, połowa jezdni (dwa pasy ruchu w jednym kierunku) będzie nieprzejezdna. Na tym odcinku będą prowadzone roboty, a ruch zostanie skierowany na pozostałe dostępne dla użytkowników dwieście pasy. Wykonawca planuje podzielić prace na dwa etapy, każdy będzie obejmował inną połowę jezdni.

Z kolei bezpieczeństwo podczas prac gwarantować mają odpowiednie urządzenia. Montaż zapór i pachołków drogowych ma na celu ochronę zarówno pracowników, jak i uczestników ruchu. Dodatkowo, na terenie robót pojawią się dodatkowe znaki drogowe informujące o zmianie organizacji ruchu.