Spotkanie w Komendzie Głównej Policji na temat przeciwdziałania przestępstwom seksualnym w kontekście kryzysu ukrainskiego

Spotkanie w Komendzie Głównej Policji na temat przeciwdziałania przestępstwom seksualnym w kontekście kryzysu ukrainskiego

W dniu 22 marca bieżącego roku w siedzibie Komendy Głównej Policji miało miejsce spotkanie, na którym obecni byli przedstawiciele Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych – Christian Sauders, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) – Livia Styp-Rekowska, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) – Kevin Allen oraz Interpolu – Daniel Coelho. Ze strony polskiej Policji uczestniczyli m.in. mł.insp. Ireneusz Sieńko – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i jego zastępca podinsp. Michał Hoszcz.

Przedmiotem tego spotkania było omówienie postępów realizacji projektu SOTERIA, który jest prowadzony w Polsce i skupia się na zapobieganiu przestępstwom seksualnym popełnianym na osobach poszukujących pomocy humanitarnej, szczególnie w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Reprezentanci organizacji międzynarodowych wyrazili uznanie dla dotychczasowych wysiłków podejmowanych w ramach projektu, zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym. Podkreślili, że dzięki koordynacji ze strony BMWP KGP oraz współpracy z innymi służbami, udało się przeszkolić ponad 120 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Szkolenie odbyło się na terenie garnizonu rzeszowskiego w dniach 15-19 maja 2023 roku, dzięki uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Inicjatywa ta została pozytywnie oceniona przez uczestników szkolenia, którymi byli oficerowie różnych służb.

Christian Sauders, przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ, podkreślił konieczność podniesienia świadomości na temat wyzysku seksualnego i nadużyć w tej dziedzinie, m.in. poprzez organizację różnych szkoleń. Działania te mają umożliwić zrozumienie mechanizmów zwalczania takiego postępowania oraz zapoznanie z wpływem wyzysku i nadużyć seksualnych na ofiary.

W trakcie spotkania podkreślono również wdzięczność za otwartość i chęć współpracy ze strony polskich służb, w tym Policji. Ustalono, że dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i sprawnemu zarządzaniu udało się osiągnąć cele, które przekroczyły wstępne oczekiwania.

Planowane są kolejne etapy realizacji projektu, w tym organizacja dwóch dwudniowych sesji szkoleniowych dla trenerów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej. Szkolenia te odbędą się w dniach 25-28 marca 2024 r., w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a udział weźmie około 30 trenerów z Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Organizowane kursy trenerskie mają na celu dalsze promowanie tej inicjatywy na terenie całego kraju.