Sierpniowe spotkania katechetyczne: misyjna służba Kościoła

Sierpniowe spotkania katechetyczne: misyjna służba Kościoła

W trakcie ostatnich dni sierpnia, od 23 do 25, w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Głogowie odbywają się Sierpniowe Rejonowe Dni Katechetyczne. Tegoroczne spotkania dedykowane są tematyce misji. Zarówno świeccy katecheci, jak i siostry zakonne uczące religii biorą udział w tych wydarzeniach. – Naszym celem jest uczulenie młodszych pokoleń na fakt, że kościół ma charakter globalny, nie tylko polski – tłumaczy ks. Wojciech Lechów, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej i jeden z organizatorów spotkań.

Ksiądz Lechów podkreśla również znaczenie szkolnych kół misyjnych, które już funkcjonują, ale ich działalność chcą odświeżyć i rozbudować. Spotkania odbywają się w parafiach pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp., pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze oraz w Domu Rekolekcyjnym „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie. Początek każdego z nich zaznacza uroczysta msza św. pod przewodnictwem bp Adriana Puta.

Biskup pomocniczy, podczas swojej homilii w Zielonej Górze, wyraża wdzięczność katechetom za ich pracę, przywołując Ewangelię o powołaniu Natanaela, czyli św. Bartłomieja apostoła. Podkreśla on znaczenie roli katechetów w Kościele diecezjalnym, dziękując im za wprowadzanie nowych osób na drogę poznania Jezusa. Wśród gości na spotkaniach są również reprezentanci lubuskiego kuratorium oświaty.

Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie 830 katechetów, z czego około 550 to laicy.