Realizacja nowych miejsc parkingowych na ulicy Starzyńskiego w Gorzowie

Realizacja nowych miejsc parkingowych na ulicy Starzyńskiego w Gorzowie

Kilka dni temu, po przeprowadzeniu procedury wyboru, zaakceptowano firmę, która podejmie się realizacji inwestycji na ulicy Starzyńskiego. To przedsiębiorstwo o nazwie Utwardzenia Sp. z o.o., mające swoją siedzibę w Gorzowie, jest odpowiedzialne za stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz chodnika. Termin na ukończenie prac wynosi 3 miesiące od momentu parafowania kontraktu. Propozycja finansowa tej firmy to kwota brutto wynosząca 207 461,01 PLN.

Bezpośrednio przy samej jezdni, w orientacji prostopadłej do jej obrzeża, pojawią się nowe stanowiska postojowe. Przeznaczone będą one dla dwudziestu aut osobowych, z czego dwa miejsca zostaną przydzielone dla osób z niepełnosprawnościami. W planach inwestycji jest także budowa chodnika, który umożliwi przejście pomiędzy parkingiem a obecnym wyjazdem do sąsiednich bloków mieszkalnych. Obejmować będzie to wykonanie działań przygotowawczych, utworzenie podbudowy oraz prace związane z brukowaniem i pracami wykończeniowymi.

To kluczowa inwestycja, o którą upominali się lokalni mieszkańcy Gorzowa. Ulica Starzyńskiego to droga, która umożliwia dojazd do domów jedno- i wielorodzinnych. Łączy się ona z ulicą Obrońców Pokoju, a także zapewnia dostęp do ul. Gen. S.F. Sosabowskiego i rtm. W. Pileckiego.