Profesor Eugeniusz Murawski: emerytura najstarszego chirurga dziecięcego w Polsce

Profesor Eugeniusz Murawski: emerytura najstarszego chirurga dziecięcego w Polsce

Przez długie lata, 96-letni profesor Eugeniusz Murawski był uznawany za najstarszego pracującego chirurga dziecięcego w Polsce. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie miał zaszczyt korzystać z jego usług. W dniu 22 sierpnia odbyła się uroczystość pożegnania tego wybitnego lekarza, który otrzymał życzenia, kwiaty, prezenty oraz tort.

Robert Surowiec, wiceprezes szpitala w Gorzowie opisuje profesora jako osobę niezwykle energetyczną i ciepłą. Chwali go za jego kompetencje medyczne oraz wkład w rozwój wielu młodych lekarzy. Nawet po przeniesieniu do Szczecina, profesor Murawski nadal aktywnie współpracował z gorzowskim szpitalem, przeprowadzając wiele skomplikowanych operacji.

Niemniej jednak, formalnie profesor Murawski przeszedł na emeryturę 21 lat temu, choć kontynuował swoją pracę z pełnym zaangażowaniem. Do trzech lat temu był aktywnym chirurgiem dziecięcym – najstarszym w Polsce, do momentu gdy pandemia uniemożliwiła mu wykonywanie operacji.

W rozmowie z profesorem dowiedzieliśmy się, że pierwotnie chciał zostać inżynierem, ale ostatecznie los doprowadził go do zawodu chirurga dziecięcego. W trakcie swojej kariery przeprowadził wiele skomplikowanych operacji. Zdradza, że wszystko zaczęło się od kółka pediatrycznego podczas studiów, które prowadził razem z trzema koleżankami badając niemowlęta. Jak sam mówi, przez całe życie spełniał swoje marzenia i plany.

Mimo zakończenia kariery chirurga, profesor Murawski nie zamierza rezygnować z pracy. Twierdzi, że chciałby pracować do swojego setnego roku życia. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem weekendowych zajęć dla ratowników medycznych w Gorzowie, na których uczy anatomię opisową i topograficzną.