Innowacyjne podejście do edukacji osób z autyzmem w Gorzowie

Innowacyjne podejście do edukacji osób z autyzmem w Gorzowie

Z dniem 1 września czterech uczniów z diagnozą autyzmu przystąpi do nauki zawodu kucharza w gorzowskiej placówce oznaczonej numerem 14. Jest to efekt decyzji Zespołu Szkół Specjalnych im. Ambasadorów Praw Człowieka, który postanowił zapewnić tym uczniom edukację gastronomiczną. Taka forma nauczania ma na celu zaspokojenie oczekiwań rodziców oraz umożliwienie młodzieży zdobycia większej samodzielności w przyszłości.

Chociaż pomysł stworzenia klasy kucharskiej w „czternastce” nie jest nowatorski, dotychczas nie było możliwości jego realizacji. Autyzm, choć jest zaburzeniem neurorozwojowym utrudniającym m.in. nawiązywanie relacji społecznych, nie jest niepełnosprawnością intelektualną. Wcześniej szkoła przyjmowała tylko dzieci z orzeczeniem o takiej niepełnosprawności.

Obecnie pomieszczenie przeznaczone na klasę kucharską jest już niemal gotowe i czeka jedynie na gruntowne posprzątanie. Cały proces edukacyjny w tej formie będzie miał charakter pilotażowy, jako że w szkole dotąd nie prowadzono klas branżowych dla uczniów z autyzmem, ale mających prawidłowe funkcjonowanie intelektualne. Szkoła w Gorzowie jest pionierem tego formatu nauczania, który powstał dzięki wsparciu ze strony miasta.

W nadchodzącym roku szkolnym do nauki w 44 oddziałach „czternastki” przystąpi łącznie 221 uczniów. Oprócz czteroosobowej klasy kucharskiej, uczniowie pochodzą również z Ukrainy – jest ich pięcioro. Wszyscy będą uczeni przez 81 nauczycieli. Szkoła zachęca rodziców zainteresowanych nową ofertą edukacyjną do kontaktu telefonicznego pod numerem 667 659 345.