Planowane ożywienie parku Czechówek w Gorzowie

Planowane ożywienie parku Czechówek w Gorzowie

Park Czechówek, malowniczy kąt Gorzowa, który graniczy z gminą Santok, przez lata pozostawał niestety zaniedbany. Sytuacja ta ma jednak ulec zmianie dzięki planowanej modernizacji. Działania te są efektem inicjatywy Alicji Burdzińskiej – radnej miasta, która wspólnie z klubem PiS podjęła decyzję o przekierowaniu środków finansowych dostępnych dla radnych na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku.

Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki, wybrana do przygotowania projektu wiosną tego roku, ma zaprezentować swoje pomysły mieszkańcom miasta. Prezentacja odbędzie się podczas spotkania informacyjnego, które zaplanowano na wtorek 22 sierpnia, o godzinie 17:30 w sali sesyjnej urzędu miasta przy ul. Sikorskiego. Jak informuje Anna Pękalska z biura konsultacji społecznych i rewitalizacji, to będzie okazja dla mieszkańców do wyrażenia swojej opinii na temat planów modernizacji.

Pierwsze informacje o planach odnowienia parku Czechówek pojawiły się już przed spotkaniem z mieszkańcami. Administracja miejska zamierza skupić się na punktowej naprawie oraz wzmocnieniu szlaków wokół stawu parkowego i uregulować cieki wodne. Planowane jest także oznakowanie szlaków i tras prowadzących do proponowanych miejsc rekreacyjnych, takich jak wiata rekreacyjna, miejsce na ogniska i grilla czy plac zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej na polanie parkowej.

Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta, podkreśla wagę zbliżającego się spotkania informacyjnego, które jest kluczowe w procesie przygotowań do realizacji tej inwestycji. Chodzi tu nie tylko o poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej modernizacji, ale także o przedstawienie im uwarunkowań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.