Powstał już koncept budowy nowego stadionu

Powstał już koncept budowy nowego stadionu

Koncepcja modernizacji obiektu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej w Gorzowie jest już gotowa. Plan zakłada, że stadion będzie mógł pomieścić maksymalnie 10 tysięcy widzów, a jego budowa będzie realizowana etapami. 25 maja, gorzowski magistrat przedstawił propozycję unowocześnienia stadionu piłkarskiego.

Koncepcja ta została stworzona na bazie kilku wariantów, co pozwala na rozważenie różnych opcji rozwiązań na pierwszym etapie. Druga część umowy obejmuje docelowe propozycje, które będą podstawą do opracowania kompleksowej dokumentacji – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Stadion będzie wyposażony w pełną infrastrukturę i możliwość przystosowania do rozgrywek I ligi.

Ze względu na szacunkowy koszt inwestycji, projektant, po konsultacjach z prezydentem i dyrektorami odpowiednich wydziałów UM, podzielił inwestycję na etapy. Dzięki temu każdy etap może być realizowany niezależnie – na przykład, trybuny tworzą spójną całość, ale każda z nich może być wykonana oddzielnie, bez wpływu na ogólny obraz. Betonowe elementy trybun zostaną opracowane tak, aby można było w przyszłości zamontować na nich stalową konstrukcję zadaszenia. Trybuna zachodnia wraz z zapleczem socjalnym, centrum konferencyjnym i stanowiskami dla spikerów stanowi odrębny etap realizacji i nadaje całemu obiektowi charakter – informuje Wiesław Ciepiela.