Wsparcie finansowe dla Filharmonii Gorzowskiej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie finansowe dla Filharmonii Gorzowskiej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie współzarządzać Filharmonią Gorzowską, która w efekcie tej współpracy otrzyma rocznie ponad milion złotych. Fundusze te mają zostać wykorzystane głównie na promowanie działalności artystycznej instytucji.

W poniedziałek w sali kameralnej filharmonii zawarto umowę pomiędzy samorządem miejskim a ministerstwem kultury. Porozumienie to gwarantuje placówce wsparcie finansowe ze strony rządu przez trzy kolejne lata w wysokości 1 mln 300 tysięcy złotych. Dzięki powiększonemu budżetowi Filharmonia Gorzowska będzie mogła poszerzyć swoją ofertę artystyczną i edukacyjną.

Wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, wyraził zadowolenie z podpisania wspomnianego dokumentu, podkreślając, że gwarantuje on stałe i systemowe wsparcie finansowe dla tej ważnej instytucji kulturalnej z budżetu państwa. Zaznaczył również, że bezpośrednia współpraca z ministerstwem przyczyni się do zwiększenia szans rozwojowych Filharmonii Gorzowskiej.

Minister Gliński zauważył, że placówki kulturalne powinny być dynamiczne i rozwijać się, jednak wiele z nich jest zarządzanych przez samorządy, które niekiedy mają trudności z finansowaniem ich utrzymania. W takich przypadkach pomocą przychodzą fundusze rządowe, co ma na celu wsparcie działalności tych instytucji.