Planowane inwestycje w pobliżu Schodów Donikąd – stanowisko prezydenta Gorzowa

Planowane inwestycje w pobliżu Schodów Donikąd – stanowisko prezydenta Gorzowa

Pytany o przyszłość Schodów Donikąd, prezydent Gorzowa ma jasne stanowisko – Schody zostaną zachowane. Chce jednak połączyć sentyment mieszkańców do tego miejsca z odpowiedzialnym wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Wizja prezydenta zakłada, że Schody Donikąd będą elementem atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, służącej do szerszych celów niż tylko wejście do parku.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego miasto chciałoby zrealizować kilka pomysłów na rewitalizację Schodów. Jednym z nich jest stworzenie tzw. Zielonej Bramy, co miałoby na celu zwiększenie udziału zieleni w Śródmieściu. Prezydent Wójcicki podkreśla jednak otwartość na inne propozycje, a decyzje dotyczące kształtu przestrzeni wokół Schodów mają zostać podjęte wspólnie z nową architekt miejską.