Modernizacja ulicy Spichrzowej: pod wiaduktem powstaną pasy ruchu i infrastruktura rowerowa

Modernizacja ulicy Spichrzowej: pod wiaduktem powstaną pasy ruchu i infrastruktura rowerowa

Gorzowskie Inwestycje Miejskie poinformowały o przetargu na finalną fazę rekonstrukcji najważniejszej ulicy miasta, Spichrzowej. Inwestycja przyczyni się do stworzenia miejskiej „małej obwodnicy centrum”. Jej główne cele to wytyczenie alternatywnej trasy dla drogi wojewódzkiej 132, która będzie łączyć dwie kluczowe arterie Gorzowa – aleję Chrobrego oraz drogę krajową 22.

Podczas pierwszej rundy przetargu, dwa podmioty złożyły swoje propozycje – Konsorcjum Firm: Tormel sp. z o.o. oraz WUPRINŻ S.A. (kwota oferty wynosiła blisko 14,5 mln zł) oraz EUROVIA POLSKA S.A. (kwota oferty wynosiła ponad 14,7 mln zł). Przetarg został jednak anulowany, gdyż najtańsza oferta była wyższa od sumy, którą miasto było gotowe przeznaczyć na ten cel o więcej niż 1,5 mln zł.

W ramach projektu zostanie odnowiony ostatni fragment Spichrzowej, rozciągający się od alei Chrobrego (łącznie z renowacją skrzyżowania) do ulicy Hejmanowskiej. Ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki, system odwodnienia oraz oświetlenie. Na tej trasie zostanie dodatkowo wyznaczone 20 nowych miejsc parkingowych, a także będzie można skorzystać ze stacji naprawy rowerów działającej na zasadzie self-service. Wzdłuż alei Chrobrego, począwszy od mostu Staromiejskiego, powstanie infrastruktura rowerowa.

Modernizacja skrzyżowania Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej obejmie utworzenie wysp kanalizujących ruch pojazdów w zmienionej formie i wprowadzenie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów pod wiaduktem kolejowym. To umożliwi połączenie istniejących bulwarów nad Wartą. Sygnalizacja świetlna zostanie renowowana, a obecne przejście dla pieszych przy północnym wjeździe na aleję Chrobrego zostanie przesunięte, co pozwoli na wygospodarowanie miejsca na pas dla rowerów. Dodatkowo zostanie wprowadzony lewoskręt dla samochodów skręcających z alei Chrobrego (północny wjazd) w ulicę Spichrzową (wschodni wjazd).

Początek prac zaplanowany jest na maj 2024 roku, aby zredukować ewentualne utrudnienia dla kierowców. Modernizacja jest finansowana z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 6,5 mln zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (5 mln zł).