Renowacja mieszkań komunalnych w Gorzowie – kto skorzysta z nowo odnowionych lokali?

Renowacja mieszkań komunalnych w Gorzowie – kto skorzysta z nowo odnowionych lokali?

W Gorzowie Wielkopolskim, 20 opuszczonych i zaniedbanych nieruchomości zostanie gruntownie odrestaurowanych, dzięki umowom podpisanym pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a wybranymi wykonawcami. Po przeprowadzeniu kompleksowego remontu, te mieszkania komunalne będą dostępne dla osób i rodzin, które, między innymi, czekają na zamianę mieszkania lub oczekują na przydział lokalu z listy socjalnej.

Na terenie miasta Gorzów Wielkopolski znajduje się obecnie ponad 400 niezamieszkanych nieruchomości, które są w stanie technicznym uniemożliwiającym ich zamieszkanie bez generalnego remontu. Większość z nich to lokale, które zostały odzyskane po eksmisjach osób niepłacących czynszu lub po śmierci najemcy, co przyczyniło się do ich dewastacji.

Gorzów Wielkopolski uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 mln 650 tys. zł z rządowego programu budownictwa komunalnego. Te środki zostaną przeznaczone na renowację 20 opuszczonych nieruchomości. Remont obejmie prace budowlane, sanitarne, elektryczne oraz związane z instalacją centralnego ogrzewania.

7 grudnia, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim zawarł umowy z trzema wykonawcami, którzy mają na celu przeprowadzenie gruntownych prac remontowych w lokalach komunalnych. Prace obejmą między innymi wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, podłóg oraz modernizację łazienek, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej szacuje, że całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 2 mln zł. Zakończenie wszystkich prac remontowych planowane jest na 31 marca 2024 roku.

Według Małgorzaty Domagały, wiceprezydent Gorzowa, odrestaurowane lokale komunalne zostaną przekazane osobom lub rodzinom oczekującym na zamianę lokalu z urzędu, najemcom lub członkom gospodarstwa domowego najemcy, którzy są niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym i których dotychczasowy lokal nie jest dostosowany do ich potrzeb. Lokale będą również przydzielane osobom oczekującym na lokal zamienny oraz tym, którzy oczekują na lokal z listy socjalnej. Przydział lokalu z listy socjalnej regulowany jest na podstawie pozycji osoby oczekującej na liście i struktury rodziny danej osoby.

Mieszkania do remontu znajdują się między innymi w centrum Gorzowa, na Zawarciu oraz na osiedlu Słonecznym. Szczegółowa lista adresów mieszkań, które zostaną wyremontowane, obejmuje ulice: Armii Polskiej, Borowskiego, Fabryczną, Gwiaździstą, Hejmanowską, Kosynierów Gdyńskich, Krasińskiego, Krzywoustego, Kwiatową, Mieszka I, Podmiejską, Przemysłową, Słoneczną oraz Śląską.