Małe inwestycje miejskie, które robią duże wrażenie

Małe inwestycje miejskie, które robią duże wrażenie

Choć nie zawsze są na pierwszym planie, drobne inwestycje infrastrukturalne mogą znacznie poprawić jakość życia mieszkańców. Takie właśnie projekty realizowane będą wkrótce w Gorzowie. Mimo, że nie są one na skalę spektakularną, to jednak dla lokalnej społeczności niosą za sobą dużą wartość. Wśród nich znajdują się renowacje schodów na osiedlu Słonecznym, skweru zlokalizowanego przy ulicy Strzeleckiej oraz chodnika usytuowanego wzdłuż ulicy Zielona Kotlina.

Popularne schody, łączące pawilon handlowy przy ulicy Słonecznej z wieżowcami usytuowanymi przy ulicy Gwiaździstej, od dawna wymagały remontu. Zgodnie z przetargiem ogłoszonym przez miasto, zostaną one zdemontowane i na ich miejscu powstaną nowe, wyposażone dodatkowo w podjazd dla wózków. Ponadto zamontowane zostaną nowe poręcze oraz oświetlenie, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tym terenie.

Zadbano też o bezpieczeństwo i estetykę miejskich przestrzeni publicznych na skwerze i chodnikach znajdujących się przy ulicy Strzeleckiej, tuż w centrum miasta. Odnowa tego terenu jest częścią szerszego projektu rewaloryzacji popularnego Parku Róż. Na początku prace rozpoczną się od demontażu zniszczonego chodnika, który zastąpi nowa nawierzchnia wykonana z kamiennej kostki. Wzdłuż chodnika posadzone zostaną drzewa. Na skwerze pojawi się również tablica informacyjno-pamiątkowa.

Magistrat nie zapomniał także o mieszkańcach osiedla gorzowskiego Manhattanu mieszkających przy ulicy Zielona Kotlina – tam również nastąpi remont chodników. Wybór wykonawców tych trzech istotnych, choć niewielkich projektów remontowych powinien nastąpić najpóźniej do połowy września. Prace mają zakończyć się natomiast do końca bieżącego roku.