Opóźnienia w budowie ronda w Gorzowie na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Fredry

Opóźnienia w budowie ronda w Gorzowie na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Fredry

Miejska prasa informuje o narastających obawach mieszkańców Gorzowa, dotyczących stagnacji prac na przyszłym rondzie usytuowanym na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej i Fredry. Problem wynika z napotkanych na drodze do rozwoju przeszkód związanych z podziemnymi sieciami infrastruktury. W rezultacie, pierwotnie założony termin realizacji projektu uległ przesunięciu. Przewidywane jest, że pierwsza część ronda będzie gotowa do użytku w ciągu kolejnych dwóch do trzech miesięcy.

Wcześniejszy plan zakładał ukończenie budowy początkowej części ronda przy ul. Fredry jeszcze podczas okresu letniego. Dodatkowo, reszta ronda, położona przy ul. Słowiańskiej, miała być zbudowana do końca 2023 roku. Mimo że mur oporowy jest już gotowy, to obecny postęp prac nad rondem jest znacznie późniejszy niż zakładał to pierwotny harmonogram.

Ewa Iwańska, rzecznik prasowy spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie, zapewnia, że mimo problemów następuje rozwój sytuacji. Prace nad zabezpieczaniem ciepłociągu i usuwaniem konfliktów z siecią Orange zostały już zakończone. Aktualnie prowadzone są prace nad układaniem krawężników i likwidacją kolizji z siecią elektroenergetyczną. W najbliższym czasie prace będą kontynuowane w sektorze sanitarnym, a po ich zakończeniu rozpoczną się główne prace budowlane nad strukturą jezdni.

Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie informuje, że data zakończenia tego etapu budowy ronda, początkowo ustalona na koniec września 2023 roku, jest teraz uzależniona od ukończenia prac przez firmę Enea Operator. Zgodnie z pierwotnym zakresem czasowym, wykonawca potrzebuje dwóch miesięcy od momentu rozpoczęcia robót na sieci elektrycznej do ukończenia warstwy wiążącej.