Inwestycja miasta Gorzowa na rzecz dorosłych z niepełnosprawnościami

Inwestycja miasta Gorzowa na rzecz dorosłych z niepełnosprawnościami

Planuje się budowę nowoczesnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gorzowie, na co miasto przeznaczy ponad 6 milionów złotych. Większość tych środków pochodzi od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które zdecydowało się wsparć wniosek miasta dotyczący tej inwestycji. Dokument potwierdzający tę decyzję został podpisany przez prezydenta Gorzowa, Jacka Wójcickiego oraz wojewodę lubuskiego, Marka Cebulę.

Z planowane Centrum zostanie zlokalizowane na działce przy ulicy Osadniczej. Miasto dysponuje już kompletną dokumentacją projektową, wymaganymi zgodami oraz pozwoleniem na budowę. Podpisanie umowy z wojewodą daje pewność realizacji tej ważnej inwestycji – jak podkreślił prezydent Jacek Wójcicki.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne zajmie powierzchnię 528,85 metrów kwadratowych i będzie składać się nie tylko z budynku, ale także parkingu, terenu rekreacyjnego oraz zadaszonego tarasu. Wewnątrz budynku przewidziano trzy strefy: całodobową z pokojami jednoosobowymi i łazienkami, pokojem do ćwiczeń i pomieszczeniami porządkowymi; dzienną z miejscem do odpoczynku, wspólnego jedzenia i przygotowywania posiłków czy aktywnego spędzania czasu; oraz administracyjno-biurową z pokojem medycznym, pokojem fizjoterapeuty i psychologa.

Ogólny koszt realizacji projektu wyniesie około 6,3 miliona złotych. Z tego kwoty blisko 3,5 miliona złotych pochodzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a reszta stanowi wkład miasta Gorzów.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest częścią strategii społecznej prowadzonej przez miasto Gorzów. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymały orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Placówka zapewni usługę zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla osób potrzebujących – jak podkreślił prezydent Wójcicki przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Centra Opiekuńczo-Mieszkalne są dostępne tylko dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Decyzja o przyznaniu usługi pobytu w Centrum będzie wydawana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

W nowo powstałym Centrum zaplanowano 20 miejsc dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym 16 miejsc przeznaczonych na pobyt dzienny, a pozostałe cztery na pobyt całodobowy.