Gorzów rozpoczyna poszukiwanie wykonawców do modernizacji 21 miejskich obiektów

Gorzów rozpoczyna poszukiwanie wykonawców do modernizacji 21 miejskich obiektów

Na horyzoncie miasta Gorzowa majaczy duży projekt modernizacyjny, który obejmować będzie 21 budynków publicznych, w tym żłobki, przedszkola oraz inne instytucje miejskie. Obecnie trwa procedura wyboru odpowiednich wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie tego zakrojonego przedsięwzięcia.

Cele projektu są ambitne – przewiduje się termomodernizację obiektów opiekuńczych, edukacyjnych i administracyjnych. Wśród zmian zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych.

Postępowanie toczy się w trybie dialogu konkurencyjnego – procedury wykorzystywanej głównie przy realizacji skomplikowanych inwestycji. Ten model pozwala precyzyjnie ustalić wszystkie kluczowe aspekty zamówienia poprzez dialog z doświadczonymi wykonawcami, których liczba wyniesie maksymalnie pięć.

Podczas wielu rund negocjacji z wykonawcami zostaną ustalone wszelkie istotne kwestie dotyczące realizacji projektu, w tym zakres prac, aspekty techniczne, organizacyjne, model finansowy czy uwarunkowania prawne. Po zakończeniu negocjacji spółka GIM przygotuje ostateczną treść specyfikacji zamówienia i zaprosi do składania ofert wykonawców biorących udział w dialogu. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy przewidziane jest na drugą połowę 2025 roku.

Całe przedsięwzięcie będzie prowadzone w oparciu o model EPC (Energy Performance Contracting), który zakłada wieloletnią współpracę między podmiotem publicznym a firmą specjalizującą się w poprawie efektywności energetycznej (ESCO). Zgodnie z tym modelem ESCO będzie odpowiadać za zaprojektowanie, sfinansowanie i realizację robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych, a także za techniczne utrzymanie obiektów, które obejmować będzie m.in.: konserwacje, naprawy i remonty.

W ramach obowiązków firmy ESCO będzie także zarządzanie energią w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności energetycznych, na warunkach określonych w umowie EPC. Dokładny plan działań zależeć będzie od specyfiki każdego z objętych projektem budynków, ale przewiduje się m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u, montaż instalacji fotowoltaicznej czy wdrożenie systemu zarządzania energią.

Projekt obejmować będzie zarówno obiekty edukacyjne jak Żłobek Miejski nr 1 na ulicy Wróblewskiego 50 czy Szkoła Podstawowa nr 9 na ulicy Nowa 7, jak i instytucje administracyjne takie jak Urząd Miasta Gorzowa przy ulicy Sikorskiego 4. Dokładna lista obiektów przewidzianych do udziału w projekcie dostępna jest na stronie www.gim.gorzow.pl.