Głosuj na gorzowskie inwestycje

Głosuj na gorzowskie inwestycje

Głosowanie na proponowane inwestycje rozpocznie się 11 kwietnia. Wśród różnych opcji mieszkańcy Lubuskiego mogą głosować na odrestaurowanie zabytkowej willi Jaehny w Gorzowie. Ten niezwykły budynek o ponad stuletniej historii, w którym niegdyś mieścił się areszt policyjny, przez dłuższy czas stał opuszczony i w stanie ruiny. Ten niegdyś wspaniały przykład gorzowskiej architektury do niedawna pozostawał w opłakanym stanie. Jednak dzięki staraniom inwestora budynek został przywrócony do dawnej świetności i obecnie funkcjonuje jako Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości.

W konkursie zgłoszono modernizację oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Istotnym elementem projektu jest budowa pięciu instalacji solarnych na terenie oczyszczalni ścieków. Instalacje solarne mają przynieść oszczędności poprzez obniżenie wydatków związanych z zużyciem energii elektrycznej. Istotnym przedsięwzięciem była również budowa instalacji kogeneracyjnej, umożliwiającej wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z biogazu na potrzeby oczyszczalni ścieków.