Kiedy akademia zacznie przyjmować na kierunek dietetyki?

Kiedy akademia zacznie przyjmować na kierunek dietetyki?

Akademia Jakuba z Paradyża uzyskała uprawnienia do uruchomienia programu dietetyki. Nowy wydział rozpocznie działalność 1 października i zostanie włączony w skład wydziału nauk o zdrowiu.
– We wtorek, 4 kwietnia, Ewelina Wikońska, rzecznik prasowy Akademii im. Jakuba z Paradyża, poinformowała, że minister edukacji i nauki wyraził zgodę na utworzenie na uczelni studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka o profilu praktycznym.

W Gorzowie Międzyuczelniany Wydział Kultury Fizycznej oferuje również studia z zakresu dietetyki i działa jako wydział Akademii Wychowania Fizycznego. Co skłoniło Akademię im. Jakuba z Paradyża do wprowadzenia tego programu?
– Powodem jest to, że nasza uczelnia jest głęboko związana z gorzowską rzeczywistością i dostrzegamy zapotrzebowanie na ten kierunek. Ponadto wpisuje się on w nasz kierunek nauk o zdrowiu, który obecnie obejmuje pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i turystykę. Oczekujemy na decyzję w sprawie uruchomienia programu medycyny laboratoryjnej, a w najbliższym czasie złożymy dokumenty o utworzenie zaawansowanego stopnia pielęgniarskiego – wymienia kanclerz AJP.