Edukacyjne spotkania z najmłodszymi – profilaktyka i nauka bezpiecznego zachowania przez policjantów

Edukacyjne spotkania z najmłodszymi – profilaktyka i nauka bezpiecznego zachowania przez policjantów

Oficerowie profilaktyki i dzielnicowi są policjantami, którzy mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży. Wiedzą, jak udzielać rad w trudnych okolicznościach. Bezpośrednie rozmowy z młodymi ludźmi są szansą na przekazanie im kluczowych porad, które mogą być nieocenione w sytuacji zagrożenia.

Policjanci z Gorzowa, Witnicy, Kostrzyna nad Odrą systematycznie organizują spotkania z dziećmi i młodzieżą. Odwiedziny w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy przedszkola, są regularnie planowane już od września. Tego rodzaju działania są integralną częścią pracy dzielnicowych oraz oficerów zajmujących się sprawami nieletnich. Ich celem jest dotarcie do jak największej liczby uczniów i przedszkolaków, aby uświadomić im zagrożenia, które mogą napotkać. Dzielą się też wskazówkami dotyczącymi unikania takich sytuacji. Głównym celem tych spotkań jest edukacja młodszych pokoleń w kontekście bezpieczeństwa oraz promowanie pozytywnych zachowań. Podczas spotkań omawiane są różne kwestie, takie jak bezpieczne poruszanie się po drodze, postępowanie w domu pod nieobecność rodziców, odpowiednie zachowanie w kontakcie z agresywnymi zwierzętami czy nieznajomymi osobami.

W programie tych spotkań poruszane jest również zagadnienie cyberprzemocy. W erze internetu i zaawansowanej komunikacji cyfrowej, przemoc online stała się jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla młodych osób. Dzieci i nastolatki często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich działań online – tego co piszą, publikują na portalach społecznościowych czy wysyłają innym. Tego rodzaju nieprzemyślane działania mogą prowadzić do zastraszania, szantażowania lub upokarzania rówieśników. Policjanci uczą młode pokolenie jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz telefonów komórkowych, aby uniknąć stania się ofiarą cyberprzemocy. Podkreślają też znaczenie wzajemnej szacunku i kultury zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym.

Od najmłodszych lat dzieci powinny być edukowane o tym, jak należy się zachować w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Celem jest wykształcenie umiejętności rozpoznawania niebezpieczeństw, unikania niepotrzebnego ryzyka oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wrażliwienie dzieci na konieczność zachowania ostrożności i ograniczonego zaufania w określonych sytuacjach ma kluczowe znaczenie dla ich bezpieczeństwa.