Analiza zarobków w Polskich miastach zgodnie z raportem GUS z 2023 r.

Analiza zarobków w Polskich miastach zgodnie z raportem GUS z 2023 r.

Według raportu GUS „Regiony Polski 2023 r.”, najwyższe zarobki na tle całego województwa są notowane w Poznaniu. Z drugiej strony, Gorzów Wielkopolski jest jedynym większym miastem, gdzie wynagrodzenia są niższe niż średnia na terenie regionu, w którym się znajduje.

Analizując sytuację finansową pracowników w dużych miastach na terenie całego kraju, można zauważyć, że ich płace są z reguły wyższe niż średnio w całym regionie, a różnice te wahają się między niespełna 3 proc., a jedną czwartą. Na przykład, zarobki w Poznaniu są o 22 proc. wyższe niż średnie wynagrodzenie dla Wielkopolski, a w Krakowie o 19,5 proc. więcej w stosunku do Małopolski. Katowice odnotowują różnicę na poziomie 19,2 proc. Najmniejsze rozbieżności zostały zauważone we Wrocławiu (6,4 proc.) oraz Białymstoku (2,8 proc.).

Raport GUS uwzględnia zarówno sektor przedsiębiorstw, jak i administracji publicznej, nie biorąc pod uwagę ilości zatrudnionych osób. Obserwacje te pokrywają się z danymi sprzed roku, które również pokazały Poznań, Kraków, Gdańsk i Rzeszów jako liderów regionalnych zarobków. Wrocław i Białystok utrzymały najmniejsze różnice.

Warto też zwrócić uwagę na sytuację dwóch miast, które nie są stolicami swoich regionów, ale gdzie zlokalizowane są władze regionalne: Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego. W przypadku Torunia poziom wynagrodzeń jest zbliżony do tego notowanego w Bydgoszczy. Jak wcześniej wspomniano, Gorzów Wielkopolski to jedyne miasto o znacznej wielkości, gdzie płace są niższe niż średnia dla tego województwa.