Modernizacja drogi w Chwalęcicach: projekt wart 900 tys. zł

Modernizacja drogi w Chwalęcicach: projekt wart 900 tys. zł

Za kwotę 900 tysięcy złotych przeprowadzono gruntowny remont 700-metrowego fragmentu ulicy Leśnej, położonej w miejscowości Chwalęcice. Fundusze na ten cel gmina Kłodawa uzyskała dzięki dofinansowaniu z programu rządowego.

Anna Mołodciak, pełniąca funkcję wójta gminy Kłodawa, podkreśliła, że decyzja o modernizacji ulicy Leśnej była podyktowana troską o bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi. Prace remontowe obejmowały odcinek między ulicami Dębową i Topolową.

Jak informuje Agnieszka Chodziak, skarbnik gminy Kłodawa, całkowity koszt przebudowy wyniósł prawie 900 tysięcy złotych. Cenną informacją jest to, że połowa tej sumy została pokryta z rządowego programu rozwoju dróg.

Kierownik referatu drogownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w gminie Kłodawa, Agnieszka Szurgot-Miłosz, szczegółowo opisuje zakres prac. Remont objął ponad 700 metrów drogi, która została wyłożona betonem asfaltowym, a jej nawierzchnia ma szerokość 4,5 metra razem z mijankami. Nowo zmodernizowana droga umożliwi mieszkańcom bezpośrednie połączenie z resztą miejscowości Chwalęcice.