Zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami w Związku Gmin MG-6

Zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami w Związku Gmin MG-6

Od pierwszego dnia listopada, mieszkańcy Związku Gmin MG-6, do którego należy Gorzów Wielkopolski oraz pięć sąsiadujących gmin – Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok – zostaną obciążeni opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38 zł od osoby. Należy to interpretować jako 19-procentowy wzrost w stosunku do obecnej stawki, wynoszącej 32 zł.

Podwyżka nie ominie również właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, takich jak biura, bary czy sklepy, dla których stawka za odbiór odpadów również ulegnie zwiększeniu.

Nowa taryfa została uzgodniona z trzema przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za odbiór śmieci na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Firmy te argumentowały konieczność podwyżki realnymi kosztami operacyjnymi, mimo że ich umowy są obowiązujące od 1 września 2022 i mają trwać do 1 września 2025.

Według przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, maksymalna opłata za odpady komunalne jest zależna od średniego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę za rok poprzedzający. W przypadku ustalenia opłaty od indywidualnej osoby, jej górna granica nie może przekraczać 2% jej miesięcznego dochodu.

W chwili obecnej, najwyższa stawka, jaką mogą narzucić gminy, wynosi 45 zł od osoby. Jeżeli opłata za odpady jest naliczana na podstawie zużycia wody, stawka wynosi 15,75 zł za metr sześcienny (czyli 0,7% średniego miesięcznego dochodu na osobę). Z kolei jeśli opłata jest naliczana od powierzchni mieszkalnej, to kwota ta wynosi 1,80 zł za metr kwadratowy (0,08% średniego miesięcznego dochodu na osobę).

Jeśli jednak opłata za gospodarowanie odpadami jest naliczana od całego gospodarstwa domowego, może ona wynosić maksymalnie 125,99 zł (5,6% średniego miesięcznego dochodu na osobę).