Zachowanie kierowców na drodze ekspresowej S3 – wzorowy przykład tworzenia "korytarza życia"

Zachowanie kierowców na drodze ekspresowej S3 – wzorowy przykład tworzenia "korytarza życia"

22 września, na jednym z odcinków drogi ekspresowej S3, miało miejsce dwie kolizje drogowe. Na szczęście, żadne z nich nie były poważne. Niestety, w ich wyniku natychmiast utworzył się duży korek, który spowodował znaczne trudności dla innych uczestników ruchu. Niemniej jednak, kierowcy wykazali się modelowym zachowaniem i dyplomacją na drodze, tworząc tzw. „korytarz życia” dla służb ratunkowych i Policji. Dzięki tej szybkiej i odpowiedzialnej reakcji, pojazdy te mogły błyskawicznie dotrzeć na miejsce zdarzenia i natychmiast rozpocząć działania.

Od 2019 roku obowiązuje zmieniona ustawa prawo o ruchu drogowym, która nakłada na kierowców obowiązek utworzenia „korytarza życia” w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczestników ruchu. Ta prosta procedura polega na usunięciu swojego pojazdu jak najdalej od środkowej części jezdni, co umożliwia szybszy przejazd pojazdom uprzywilejowanym, takim jak karetki czy radiowozy policyjne.

Zasady tworzenia „korytarza życia” są jasne i proste. Jeżeli pojazd znajduje się na lewym pasie ruchu, powinien on zjechać jak najbardziej na lewą stronę jezdni. Z kolei pojazdy na prawym pasie powinny zrobić to samo, ale w prawo. W przypadku, gdy jest więcej niż dwa pasy ruchu, pojazdy na pasie skrajnie lewym powinny zjechać maksymalnie w lewo, natomiast kierowcy poruszający się po pozostałych pasach powinni zjechać na prawą stronę.