Zmiany w lokalizacjach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od lutego

Zmiany w lokalizacjach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od lutego

Informujemy, że aktualna lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ulicy Małyszyńskiej 180 pozostaje w mocy tylko do końca stycznia. Decyzja ta jest związana z wprowadzeniem nowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez MG-6 na terenie Związku Celowego Gmin.

Od 1 lutego, PSZOK przy ulicy Małyszyńskiej nie będzie już funkcjonował. W zamian za to, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo otwartych PSZOK-ów, które zlokalizowane będą przy Fieldorfa-Nila 16 oraz przy Rolnej – bocznej ulicy do Małyszyńskiej. Oba te punkty będą czynne w godzinach od 10.00 do 18.00.

Chcielibyśmy przypomnieć również o innych dostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów, które znajdują się w podgorzowskich miejscowościach: Łupowie (ul. Słowackiego 64A), Lubiszynie (ul. Pocztowa 25A), Deszcznie (ul. Niebieska 1C), Różankach (ul. Myśliwska 16B) oraz Gralewie 40C.

Na koniec warto przekazać, że MG-6 poinformowało także, iż punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów przy ulicy Teatralnej 49, będzie działał bez żadnych zmian.