Modernizacja ulicy Spichrzowej w Gorzowie: rozpoczęcie prac planowane na maj, koszt ponad 12,7 mln zł

Modernizacja ulicy Spichrzowej w Gorzowie: rozpoczęcie prac planowane na maj, koszt ponad 12,7 mln zł

Gorzowskie Inwestycje Miejskie, spółka odpowiedzialna za rozwój infrastruktury w mieście, podjęła decyzję o powierzeniu przebudowy ostatniego fragmentu ulicy Spichrzowej dwóm firmom – TORMEL i WUPRINŻ S.A. Zestawienie ofert pokazało, że konsorcjum tych firm zaoferowało najkorzystniejsze warunki finansowe – 12,7 mln zł. Przewiduje się, że prace nad modernizacją ulicy rozpoczną się w maju i potrwają przez około 14 miesięcy.

Przez kilka tygodni Gorzowskie Inwestycje Miejskie analizowały wszystkie zgłoszone oferty i podjęły ostateczną decyzję. Wybór padł na konsorcjum TORMEL i WUPRINŻ S.A. Start prac budowlanych zaplanowany jest na maj, ale decyzja ta została podjęta z myślą o minimalizacji problemów dla kierowców spowodowanych obecnymi remontami w mieście. Po oficjalnym przekazaniu terenu budowy, wykonawcy mają 14 miesięcy na zrealizowanie projektu, co daje termin zakończenia inwestycji na lipiec 2025 roku.

Przebudowa dotyczy 500-metrowego odcinka ulicy Spichrzowej, który ze względu na swój zły stan techniczny wymaga pilnej interwencji. Poprzez przeprowadzenie prac budowlanych, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przepustowość skrzyżowania ulic: Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej. W planach jest także rekonfiguracja drogi w pobliżu ulicy Hejmanowskiej, aby umożliwić połączenie z nowo wybudowanym odcinkiem ulicy Spichrzowej z 2022 roku. To pozwoli na poprawę widoczności i płynności ruchu. Przygotowania do realizacji tych działań obejmują rozbiórkę muru sąsiadującego z targowiskiem nad Wartą oraz niwelację terenu.

W ramach modernizacji ulicy Spichrzowej powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, system odwodnienia i oświetlenie. Przewidziano również utworzenie ok. 20 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chrobrego, parkingu rowerowego oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów. W planach jest także modernizacja sieci wodociągowej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, co obejmuje przyłącza do budynków.