Zewnętrzna firma ma zająć się konserwacją miejskich chodników przez rok

Zewnętrzna firma ma zająć się konserwacją miejskich chodników przez rok

Po decyzji ratusza, prace konserwacyjne na miejskich chodnikach i niebitumicznych nawierzchniach będą prowadzone przez zewnętrzną firmę. Aktualnie trwa proces przetargowy, który ma na celu wyłonić odpowiedniego wykonawcę. Umowa z nowym kontrahentem ma obowiązywać przez okres jednego roku.

Władze miasta oczekują na oferty od potencjalnych firm budowlanych do 8 stycznia, a budżet zarezerwowany na ten projekt wynosi blisko 206 tysięcy złotych. Zgodnie z planem, umowa z wybranym wykonawcą powinna zostać podpisana do 6 lutego.

Podpisany kontrakt będzie obejmować szereg działań, takich jak codzienna konserwacja różnych elementów ulic, w tym betonowych i kamiennych krawężników, betonowych obrzeży, ścieków ulicznych oraz obramowań jezdni i chodników. Ponadto umowa obejmie utrzymanie struktur nawierzchni chodników i niebitumicznych nawierzchni: parkingów i jezdni. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za regulację studzienek urządzeń podziemnych – zaworów wodociągowych, gazowych, telefonicznych, sanitarnych itp. oraz za pielęgnację korzeni drzew znajdujących się na nawierzchni objętej częściowym remontem.

W ogłoszeniu przetargowym urzędnicy dodali zastrzeżenie, że materiał wykorzystywany do realizacji zadań może być nowy i dostarczony przez wykonawcę, ale także może pochodzić z materiałów po rozbiórce remontowanego miejsca lub może być dostarczony z miejsca wskazanego przez zamawiającego. Istotnym elementem umowy będzie też obowiązek dyżuru telefonicznego całodobowego podczas którego będą przyjmowane zgłoszenia o uszkodzeniach chodników i niebitumicznych nawierzchni ulic wymagające natychmiastowej interwencji.