Wkrótce remont 20 mieszkań komunalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta

Wkrótce remont 20 mieszkań komunalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta

Planowana jest gruntowna odnowa 20 lokali komunalnych, która ma na celu zaspokojenie potrzeb najbardziej potrzebujących obywateli naszego miasta. To przedsięwzięcie stało się możliwe dzięki funduszom uzyskanym z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze pochodzą z rządowego programu mającego na celu bezzwrotną pomoc w budownictwie mieszkaniowym.

Obejmuje to zarówno prace budowlane, jak i modernizację instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania we wszystkich lokalach, które są częścią tego programu.

Mieszkania zostaną przekazane tym, którzy czekają na zamianę lokalu przez urząd (dotyczy to najemców lub członków ich gospodarstwa domowego o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a ich obecne mieszkanie nie jest dostosowane do ich potrzeb wynikających z choroby). Będzie to także dotyczyło osób, których budynek lub lokal został przeznaczony do rozbiórki oraz tych, którzy oczekują na lokal z listy socjalnej.

Przydzielenie mieszkania z listy socjalnej jest realizowane na podstawie pozycji osoby oczekującej na liście oraz struktury rodzinnej danej osoby.

Wśród mieszkań, które otrzymały dofinansowanie, znajduje się jeden lokal jednopokojowy, dwa lokale jednopokojowe w Domu Seniora, dwanaście lokali dwupokojowych i pięć lokali trzypokojowych.

Te inicjatywy zostały sfinansowane z Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa, który jest częścią Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie wyniosło 1 658 117,06 zł, a całkowita wartość wyniosła 2 072 646,33 zł. Umowa w tej sprawie została podpisana w sierpniu 2023 roku.