Zapadnięcie jezdni przy ulicy Myśliborskiej: zmiany w organizacji ruchu

Zapadnięcie jezdni przy ulicy Myśliborskiej: zmiany w organizacji ruchu

Chodnik w rejonie ronda na ulicy Myśliborskiej, który prowadzi między innymi do stadionu piłkarskiego, uległ zapadnięciu. Konsekwencją tego zdarzenia jest konieczność modyfikacji organizacji ruchu drogowego w tym obszarze.

– W wyniku zapadnięcia jezdni na ulicy Myśliborskiej, w okolicach ronda Myśliborskiego, które zostało spowodowane przez realizację inwestycji sieci ciepłowniczej, nastąpiła konieczność zmiany organizacji ruchu drogowego na rondzie oraz na przylegających do niego odcinkach – poinformował Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu, w porannym komunikacie wydanym 4 października.

Co to oznacza dla kierowców?
– Wlot do alei Konstytucji 3 Maja zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Również zjazd z ronda ulicą Myśliborską będzie możliwy jedynie na jednym pasie (prawy pas ruchu zostanie zamknięty na odcinku około 20 metrów). Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności – apeluje miejski inżynier ruchu.

Zapadanie się nawierzchni ulic to zjawisko niezwykle rzadko spotykane w Gorzowie. Ostatnie takie zdarzenie, nie licząc szkód spowodowanych ulewą (przykładowo, w ubiegłym roku burza podmyła skarpę przy rondzie Santockim), miało miejsce dziewięć lat temu. W grudniu 2014 roku doszło do zapadnięcia jezdni na ulicy Cichońskiego (obecnie jest to ulica Hejmanowska). Przyczyną była awaria ciepłociągu.