Wysokie poziomy Warty powodują szkody w bulwarach

Wysokie poziomy Warty powodują szkody w bulwarach

W miarę jak poziom wody w Warcie zaczyna maleć, tarasy, które były wcześniej zalane, stają się teraz widoczne. Niestety, nie mogą one jeszcze być otwarte dla publiczności ze względu na kwestie bezpieczeństwa.

Kluczowym czynnikiem decydującym o zabezpieczeniu tych obszarów była ocena profesjonalnego eksperta, który na żądanie GRH dokonał analizy stanu tarasów po ich długotrwałym, ponad dwumiesięcznym zalewaniu przez rzekę. Specjalista odkrył wiele miejsc, gdzie kostka brukowa jest uszkodzona lub zapadła się, co stwarza realne zagrożenie dla osób korzystających z tych przestrzeni. Istnieje ryzyko urazów lub nawet upadku do rzeki.

Na podstawie tej analizy, specjalista zalecił zakończenie prac porządkowych i przeprowadzenie niezbędnych napraw po dalszym obniżeniu poziomu wody. Dopiero po tym etapie tarasy te mogą zostać ponownie udostępnione dla publiczności.