Wyczekiwana transformacja parku strzeleckiego – rząd dostarcza potrzebne fundusze

Wyczekiwana transformacja parku strzeleckiego – rząd dostarcza potrzebne fundusze

Zaplanowana od dawna rewitalizacja parku w Strzelcach jest już na horyzoncie. Lokalne władze otrzymały fundusze z rządowego budżetu, które zostaną przeznaczone na odnowę tego obszernego, ale zaniedbanego terenu położonego w sercu miasta.

Park, który rozciąga się na kilka hektarów, był kiedyś ulubionym miejscem spotkań mieszkańców. Jednak jego chwile świetności są teraz odległym wspomnieniem. Dwa lata temu gmina ogłosiła, że planuje odnowić ten obszar i opracowała wstępną koncepcję oraz plan działań.

Środki finansowe na tę ambitną inwestycję były jednak nieosiągalne do momentu, kiedy rząd zdecydował się sfinansować projekt. Gmina otrzymała dziewięć milionów złotych, które umożliwią przeprowadzenie gruntownych zmian. Dzięki wsparciu park uzyska nowy wygląd, który będzie odpowiadał zarówno aktywnym mieszkańcom, jak i tym, którzy będą chcieli tam po prostu odpocząć. Przewidziano bowiem część przeznaczoną do relaksu, która ma być prawdziwym azylem cichego i spokojnego wypoczynku.

Odnowiony park ma zachować swój naturalny, nieco surowy urok. Plany rewitalizacji zostały tak skonstruowane, aby podczas prac nie było konieczności usuwania żadnych drzew. „To nie jest typowy projekt, gdzie budujemy betonowe ścieżki i place. Nasza idea odnowy opiera się na dostosowaniu się do parku, a nie na dostosowywaniu go do nas. Chcemy zachować jego zielony charakter, dlatego planujemy prace tak, aby żadne drzewo nie musiało być wycięte. Ponadto będziemy utrzymywać ponad 90% biologicznie czynnej powierzchni. Jeżeli zaprojektujemy ścieżki piesze, to będą one chłonne, a parking zostanie wyłożony ekologicznymi kostkami, które przepuszczają wodę” – mówi Mateusz Feder.

Przetarg na przeprowadzenie prac renowacyjnych w parku miejskim w Strzelcach ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.