Świętowanie rozwoju programu Rodzina 800+ w Kłodawie

Świętowanie rozwoju programu Rodzina 800+ w Kłodawie

Podgorzowska Kłodawa stała się miejscem kolejnego pikniku rodzinnego, promującym program 800+. Wydarzenie to nie tylko służyło edukacji na temat ewolucji świadczeń rodzinnych, ale również zapewniało interesujące i aktywne formy spędzenia czasu z bliskimi. Ponadto, doskonałe warunki pogodowe przyciągnęły wiele rodzin.

Elżbieta Rafalska, europosłanka partii Prawo i Sprawiedliwość, wyrażała swoje zadowolenie dotyczące postępu projektu. Wspominała o początkach jego wdrażania oraz o tym, jak cały zespół dążył do sprawnego uruchomienia programu. Wtedy oczy całej Polski były zwrócone na województwo lubuskie, skąd pochodzi europosłanka. Pani Rafalska podkreśliła również, że początkowy program 500+ ustępuje miejsca nowemu – programowi 800+, który wejdzie w życie od 1 stycznia. Stwierdziła, że takie świadczenie jest zdecydowanie potrzebne i stanowi komfortowy dodatek do rodzinnego budżetu. Elżbieta Rafalska porównała nasze świadczenie z niemieckim kindergeldem, które kiedyś wydawało się być dla nas nieosiągalne.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, współpracując z Urzędami Wojewódzkimi, przeprowadza ogólnopolską kampanię informacyjną na temat zmian w programie Rodzina 500+. Kampania ta koncentruje się na przedstawieniu nowych regulacji, które podnoszą wartość świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł miesięcznie. Kolejny piknik promujący te zmiany odbył się we wtorek, 15 sierpnia, w Kłodawie.

Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, opisywał cel organizacji takich spotkań. Chciał on nawiązać kontakt z rodzinami korzystającymi z programu 500+ wprowadzonego w 2016 roku. Podkreślił znaczne osiągnięcie programu – dzięki niemu do rodzin w Lubuskiem trafiło prawie 5 miliardów złotych. Piknik także zapewniał atrakcje dla najmłodszych uczestników oraz możliwość konsultacji wniosków o świadczenia z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.