Schronienia i poidełka dla ptaków i owadów na gorzowskich placach

Schronienia i poidełka dla ptaków i owadów na gorzowskich placach

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, na obszarze trzech skwerów miejskich, pojawiły się nowe elementy małej architektury – schronienia i poidełka dedykowane ptakom oraz owadom. Są to niezbędne elementy infrastruktury miejskiej, które mają na celu ochronę i podtrzymanie różnorodności biologicznej w mieście. Zostały one wprowadzone przez specjalistów ds. zieleni miejskiej podczas realizacji projektów rewaloryzacji parków miejskich.

W ostatnim czasie zastosowano domki dla owadów i budki z poidełkami dla ptaków na skwerach przy ulicy Strzeleckiej, skwerach przy Spichlerzu na ulicy Fabrycznej oraz w parku kieszonkowym znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wybickiego.

Podczas zagospodarowywania tych przestrzeni zielonych zainstalowano ogółem 10 takich elementów. Na skwerze przy ulicy Strzeleckiej znajdują się dwie budki dla ptaków oraz dwa domki dla owadów. Ze swej strony, park kieszonkowy przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wybickiego został wyposażony w jedno poidło dla ptaków, jedną budkę dla nich oraz jeden domek dla owadów. Z kolei na skwerze przy Spichlerzu na ulicy Fabrycznej zamontowano jedno poidło dla ptaków i dwa domki dla owadów.

Koszt inwestycji nie został wyliczony oddzielnie, ale został uwzględniony w ogólnych kosztach zagospodarowania tych zielonych przestrzeni.

Realizacja projektu związana z montażem schronień i poidełek dla ptaków i owadów była możliwa dzięki innowacyjnemu podejściu urzędników miejskich, którzy rozszerzyli projekt „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”. Projekt ten był finansowany z funduszy Unii Europejskiej, konkretnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.