Niekończące się pertraktacje z inwestycją – rozbudowa gorzowskiego skateparku na długim leżaku

Niekończące się pertraktacje z inwestycją – rozbudowa gorzowskiego skateparku na długim leżaku

Planowane była poszerzenie obiektu dla młodzieży uprawiającej sporty ekstremalne w Gorzowie, jednak wizja ta wydaje się coraz bardziej nieosiągalna. Rozważane oferty od firm zainteresowanych realizacją projektu rozbudowy lokalnego skateparku przekroczyły zdecydowanie oczekiwania budżetowe miasta. Wygląda na to, że najmniej wymagający finansowo oferent zaproponował kwotę 1 mln 168 tys. 930,50 zł, przewyższającą o 717 tys. 680,50 zł środki przewidziane na ten cel przez urzędników.

Wizja rozszerzenia skateparku w parku Kopernika miała zostać zrealizowana w 2021 roku. Niestety, wszystkie podejścia do tego tematu skończyły się niepowodzeniem – nie było firm gotowych podjąć inwestycji lub propozycje finansowe potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały planowane wydatki.

We wrześniu 2022 roku kolejne postępowanie przetargowe również nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Planowany budżet na rozbudowę skateparku wynosił jedynie 456 tys. 250 zł, podczas gdy najniższa oferta wynosiła aż 1 mln 151 tys. 280 zł.

Pod koniec grudnia 2023 roku zapadła decyzja o kolejnej próbie przetargowej na rozbudowę gorzowskiego skateparku. Firmy zainteresowane realizacją zadania mogły zgłaszać się do połowy stycznia 2024 roku. Przewidziane na ten cel środki nie przekraczały jednak sumy 451 tys. 250 zł.

Zgłoszone przez dwie firmy oferty były od 2,5 do 3 razy wyższe niż założony budżet. Najkorzystniejszą propozycję finansową przedstawiła firma Techramps z Krakowa, kwotując swoje usługi na poziomie 1 mln 168 tys. 930,50 zł. Z kolei firma Topatotera z Knurowa zaoferowała realizację inwestycji za sumę 1 mln 531 tys. 024,02 zł.

Przewidywany jest tylko jeden możliwy rezultat procedury przetargowej – jej unieważnienie. W konsekwencji młodzież będzie musiała jeszcze dłużej czekać na poszerzenie skateparku.

W ostatnich latach budżet przeznaczony na rozbudowę skateparku nie przekracza kwoty 450 tys. zł i nie uległ zmianie, mimo że w przeszłości prezentowane oferty przekroczyły już milion złotych. W związku z tym, mieszkańcy Gorzowa zaangażowani w rozbudowę obiektu podkreślają, że bez podwyższenia limitu finansowego na ten cel, nie znajdzie się wykonawca gotowy podjąć inwestycji za tak niską stawkę.