Samorządowcy z Lubuskiego na spotkaniu w Paradyżu – Gościkowie: Wymiana poglądów i aktualizacja kierunków rozwoju

Samorządowcy z Lubuskiego na spotkaniu w Paradyżu – Gościkowie: Wymiana poglądów i aktualizacja kierunków rozwoju

Zgromadzenie działaczy samorządowych z Lubuskiego, które odbyło się 7 grudnia w Paradyżu – Gościkowie, zaowocowało istotnymi uwagami. Szczególnie ważne były słowa prezydenta Gorzowa, Jacka Wójcickiego, który podkreślił konieczność „aktualizacji” strategii rozwoju dla Lubuskiego.

Wspomniane zgromadzenie miało miejsce w historycznym kompleksie pocysterskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez prezydentów trzech lubuskich miast: Nowej Soli, Gorzowa oraz Zielonej Góry. Wydarzenie otrzymało nazwę „Nowe Porozumienie Paradyskie”, nawiązując do porozumienia sprzed ćwierćwiecza.

Spotkanie miało stanowić forum do dyskusji na temat przyszłości województwa oraz jego najważniejszych wyzwań. Uczestnicy spotkania podkreślali, że mimo różnic poglądów, jest możliwe osiągnięcie wspólnego porozumienia dotyczącego kierunków rozwoju. W dyskusji ważny jest głos każdej ze stron.

Udział w spotkaniu wzięli liczni samorządowcy z Lubuskiego, a także politycy, w tym sygnatariusze umowy paradyskiej sprzed lat – Czesław Fiedorowicz, Andrzej Brachmański, Maciej Jankowski oraz Elżbieta Płonka.

Prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, jako współorganizator wydarzenia, odniósł się do celu spotkania. Podkreślił, że ważnym tematem dyskusji jest ponowne zawarcie „porozumienia paradyskiego” ze względu na zmieniające się realia polityczne i wyniki nowych wyborów. Zgodnie z jego słowami, teraz jest odpowiednia chwila do renegocjacji warunków współpracy i określenia najważniejszych priorytetów.

Podczas spotkania podjęto inicjatywę stworzenia „Katalogu Lubuskich Spraw”. Prezydent Wójcicki zaproponował do niego kluczowe zagadnienia dla samorządów z północnej części regionu. Najistotniejszymi z nich były przebudowa drogi krajowej nr 22 z obwodnicą Słońska, Krzeszyc, Gorzowa i Dobiegniewa, a także modernizacja dróg lokalnych w gminach Trzciel, Lubiszyn, Międzyrzecz, Ośno i wielu innych. Prezydent Gorzowa zwrócił też uwagę na palący problem braku dostępności kolejowej na północy regionu. W celu rozwiązania tego problemu, zaproponował pilne zadania związane z modernizacją linii kolejowych do Poznania, Międzychodu, Międzyrzecza, Skwierzyny i Zbąszynka.

Podczas spotkania poruszono również temat ryzyka likwidacji województwa lubuskiego. Mówiono o możliwości reformy administracyjnej kraju, odnosząc się do argumentów dotyczących korekty liczby województw. Przedstawiono również obawy związane z problemem wyludniania regionu, które może stanowić poważne zagrożenie dla istnienia województwa.

Na zakończenie trzej prezydenci podpisali apel do mieszkańców Lubuskiego, manifestując wolę współpracy na rzecz utrzymania jedności województwa oraz współdziałania w reformie finansów samorządu.