Rozwój infrastruktury rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki: etap II

Rozwój infrastruktury rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki: etap II

Od kilku miesięcy trwa intensywne tworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla drugiego etapu budowy ścieżki rowerowej, która ma ciągnąć się wzdłuż rzeki Kłodawki. Czy jednak wszystko przebiega zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem? Jak będzie wyglądał finalny układ tras? Kiedy możemy spodziewać się zakończenia prac nad programem? Zdobyliśmy odpowiedzi na te pytania.

Zgromadzone informacje wskazują, że prace nad programem nie napotkały na żadne przeszkody i przebiegają zgodnie z umową. Wykonawca przedstawiał już do akceptacji wstępną koncepcję przebiegu trasy rowerowej, która opracowana została na podstawie porozumienia z władzami miasta. Ścieżka, w zależności od warunków terenu, ma biec zarówno po prawej, jak i lewej stronie rzeki, uwzględniając miejsce położenia trzech mostów (za I LO przy Puszkina, za rondem WOŚP oraz na Świerkowej). Zgodnie z umową wykonawca ma na opracowanie całego programu sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy, co nastąpiło w pierwszej połowie grudnia – informuje Ewa Iwańska reprezentująca miejską spółkę GIM.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowić będzie pomocne narzędzie podczas postępowania wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie projekt i budowa ścieżki rowerowej. Spółka zajmuje się realizacją zadania związanego z opracowaniem PFU.

Przypomnijmy, że planowane jest stworzenie prawie czterokilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki, od Chodkiewicza aż do granicy Gorzowa z Kłodawą. Jest to kolejny etap zadania, które miasto zrealizowało w 2019 roku, kiedy to powstał ciąg pieszo-rowerowy od Nadbrzeżnej (teren przy Warcie) do alei ks. W. Andrzejewskiego.

Rozbudowa ścieżki połączy ze sobą istniejącą infrastrukturę i umożliwi rowerzystom łatwiejszy dojazd do centrum miasta. Inwestycja zakłada dwa etapy prac: odcinek od Chodkiewicza do ronda Barlineckiego, uwzględniając plany dotyczące przebudowy tego ronda oraz odcinek od ronda Barlineckiego do granicy miasta z Kłodawą.

Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowywany przez Gorzowską Inżynierską firmę konsultingową „InterPROJEKT”, która za realizację tego zadania otrzyma ponad 150 tys. złotych.