Rewolucja w Gorzowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024

Rewolucja w Gorzowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024

W 2024 roku gorzowski budżet obywatelski przejdzie rewolucyjne zmiany, ponieważ liczba kategorii do rozdzielenia funduszy wzrośnie z 12 do 14. Zmiana ta jest wynikiem zdecydowania się na wyodrębnienie osiedla Europejskiego i Staszica, a także oddzielenia terenu od strony Chwalęcic, tzw. osiedla Kamyczki od osiedla Piaski oraz ulicy Srebrnej od osiedli Piaski i Górczyn. Dzięki temu nowe kategorie podzielą się na ogólnomiejską, oświatową oraz dwanaście rejonowych.

Kolejnym krokiem w procedurze budżetu będą spotkania dyskusyjne dla każdej z nowo utworzonych kategorii. Pierwsze z nich ma miejsce już 4 września. Podczas tych spotkań mieszkańcy mają szansę bliżej zapoznać się z projektami proponowanymi przez twórców oraz zdecydować, czy warto połączyć kilka pomysłów w jeden większy pakiet gwarantujący realizację.

Jednak nie zawsze konieczne jest tworzenie takich pakietów. Jeżeli porozumienie między mieszkańcami nie zostanie osiągnięte, przeprowadzone zostanie głosowanie. Przy czym możliwe są różne scenariusze: zadania mogą rywalizować między sobą w ramach jednego pakietu, zadania „spakietowane” mogą rywalizować z zadaniami indywidualnymi, które nie znalazły się w żadnym pakiecie oraz pojedyncze zadania mogą rywalizować między sobą.

Podkreślają jednak urzędnicy, że skompletowanie jednego pakietu zadań umożliwia wykorzystanie pełnej kwoty przeznaczonej na dany rejon oraz daje pewność jego kompleksowej realizacji. To pokazuje, jak ważny jest kompromis w tej procedurze.

Ostatnie spotkanie dyskusyjne odbędzie się 2 października i dotyczyć będzie kategorii ogólnomiejskiej. Po nim nastąpi etap głosowania, a wyniki zostaną ogłoszone pod koniec października.