Rekomendacje dla kierujących pojazdami na terenie ulicy Spichrzowej podczas jej przebudowy

Rekomendacje dla kierujących pojazdami na terenie ulicy Spichrzowej podczas jej przebudowy

W najbliższy czwartek, 23 maja, zaraz po szczycie komunikacyjnym popołudniowym, rozpocznie się planowana przebudowa ulicy Spichrzowej. Zmiany w organizacji ruchu są nieuniknione i wszyscy kierowcy powinni być przygotowani na ograniczenia i utrudnienia.

Miejscowy GIM informuje o zamknięciu wschodniej części skrzyżowania ulic Chrobrego, Spichrzowej i mostu Staromiejskiego. To wiąże się z szeregiem kluczowych zmian w organizacji ruchu drogowego na tym obszarze. Kierujący pojazdami z kierunku Zamościa będą mogli jechać tylko prosto ulicą Chrobrego. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona, a możliwość skrętu z mostu Staromiejskiego w lewo na Spichrzową zostanie zablokowana.

Na obecnych trasach pozostanie możliwość jazdy z Nadbrzeżnej na most Staromiejski oraz ze Spichrzowej (od Hejmanowskiej) do Lutyckiej. Nie będzie natomiast możliwości wjazdu ze Spichrzowej na Mostową. Obotrycka stanie się drogą dwukierunkową bez możliwości przejazdu, z ograniczeniem ruchu. W tym miejscu przewidziane są miejsca do dostaw, dla osób niepełnosprawnych i dojazdu do parafii, banku, a także na plac Stary Rynek dla tych, którzy posiadają odpowiednie zezwolenia.

Dojazd do wschodniej części Spichrzowej będzie możliwy przez następujące ulice: Chrobrego, Jagiełły, Dzieci Wrzesińskich i Herberta. Z zachodniej strony Spichrzowej dostępny będzie dojazd przez Nadbrzeżną, most Staromiejski, kierując się następnie w stronę rond Św. Jerzego i ponownie przez most Staromiejski.

Zachodnia część Spichrzowej będzie dostępna poprzez most Staromiejski oraz ulice Chrobrego i Sikorskiego (Młyńską lub Garbary). Jeżeli ktoś będzie chciał dotrzeć tam ze wschodniej części Spichrzowej (lub Teatralnej), powinien skierować się Hejmanowską, Warszawską i następnie skorzystać z „zawrotki” na wysokości Szkolnej.

Kierowcom jadącym z Zamościa doradza się omijanie centrum i korzystanie z alternatywnej trasy przez Grobla – Zielona – trasę Nadwarciańską – rondo Santockie – Warszawską.