Realizacja prac budowlanych przy ul. Warszawskiej: Modernizacja dawnych budynków szpitalnych na internat i poradnię

Realizacja prac budowlanych przy ul. Warszawskiej: Modernizacja dawnych budynków szpitalnych na internat i poradnię

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w mieście postępuje pełną parą. W tym momencie, głównym punktem zainteresowania są prace budowlane prowadzone przy ulicy Warszawskiej. Dawne budynki szpitalne są przekształcane w nowoczesny internat dla studentów Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W przypadku przyszłego internatu, większość prac dotyczących stropów między piętrami jest już zakończona, w tym ich wymiana i wzmocnienie. Ponadto, około 60% powierzchni podłogowej zostało już pokryte nową izolacją styropianową i warstwą cementu. Trwa także montaż okien. Co więcej, piwnice zostały już przygotowane pod kuchnię oraz jej zaplecze. Równolegle prowadzone są prace nad instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi, kanalizacyjnymi i wentylacyjnymi. Na zewnątrz budynku, elewacja została oczyszczona i umyta, uzupełniono braki cegieł i odnowiono fugi, a także odtworzono tynk w oryginalnym, historycznym stylu. Dodatkowo, rozpoczęto prace związane z izolacją poddasza.

Drugi z budynków, przyszła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, również ulega znaczącej transformacji. Główne prace konstrukcyjne związane ze stropami są ukończone w 80%, nowe posadzki w 60%, a okna zamontowane w 70%. Prace przy elewacji są na etapie finalnym. Wewnątrz budynku prowadzone są prace instalacyjne, również nad tynkami renowacyjnymi w piwnicach.