Następne zaniedbane budynki w centrum znikną w ciągu miesiąca

Następne zaniedbane budynki w centrum znikną w ciągu miesiąca

Zespół Gospodarowania Mieszkaniowego (ZGM) planuje dalsze demolicje – tym razem na terenach wokół ulicy Armii Polskiej. Głównym celem jest usuwanie rozpadających się garaży i pomieszczeń gospodarczych. Firma, która podejmie się tego zadania, otrzyma na jego wykonanie jeden miesiąc.

Obecnie trwa procedura przetargowa na przeprowadzenie prac rozbiórkowych na podwórzach przy ulicy Armii Polskiej 38-39 i 40. W pierwszej lokalizacji znajduje się pięć niemieszkalnych obiektów do wyburzenia, natomiast w drugiej – dwa.

Demolacje w rejonie ulic Armii Polskiej 38-39 obejmują konstrukcje zaniedbane technicznie – pięć niemieszkalnych budynków o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 235 metrów kwadratowych. Trzy z tych obiektów znajdują się na działce za budynkiem mieszkalnym przy Armii Polskiej 39. Dwa pozostałe budynki niemieszkalne są umieszczone na działce za budynkiem mieszkalnym przy Armii Polskiej 38. Wszystkie wymienione struktury są położone na terenie wewnętrznego miejskiego podwórza w kwartale ulic Armii Polskiej, 30 Stycznia, Chrobrego i Łokietka.

To samo postępowanie przetargowe uwzględnia także rozbiórkę niemieszkalnego obiektu o powierzchni 101 metrów kwadratowych, składającego się z dwóch budynków o powierzchniach 21 metrów kwadratowych i 80 metrów kwadratowych. Są to garaż i pomieszczenia gospodarcze, które znajdują się przy ulicy Armii Polskiej 40, na terenie wewnętrznego podwórza w kwartale ulic Armii Polskiej, 30 Stycznia, Chrobrego i Łokietka.

Firma, która podejmie się wykonywania prac rozbiórkowych, ma na to miesiąc. ZGM oczekuje na składanie ofert do 22 listopada.