Przyszłość rozbudowy gorzowskiego skateparku – kolejny przetarg i długie oczekiwanie na powiększenie obiektu

Przyszłość rozbudowy gorzowskiego skateparku – kolejny przetarg i długie oczekiwanie na powiększenie obiektu

Skatepark położony w parku Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim jest miejscem, na którego rozbudowę młodzi gorzowianie czekają już od dwóch lat. Jednak, jak się wydaje, muszą jeszcze poczekać kolejne dwanaście miesięcy. Urząd miejski ogłosił niedawno nowy przetarg na realizację prac budowlanych. Firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji mają czas do 15 stycznia 2024 roku, aby zgłosić swoje oferty.

Planowana rozbudowa skateparku w parku Kopernika miała pierwotnie nastąpić w 2021 roku. Niemniej jednak, kilkukrotne ogłoszone przetargi na wykonanie tego zadania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – albo brakowało chętnych firm do podjęcia się tego zadania, albo propozycje cenowe były znacznie wyższe od założonego przez miasto budżetu.

Ostatni z przeprowadzonych konkursów ofert, ogłoszony we wrześniu 2022 roku, również okazał się nieskuteczny. Miasto zaplanowało na ten cel sumę 456 tysięcy 250 złotych, ale najniższa złożona oferta wynosiła aż 1 mln 151 tysięcy 280 złotych, co przekraczało budżet niemal trzykrotnie.

Pod koniec listopada, rozbudowa skateparku została uwzględniona w projekcie budżetu miasta na rok 2024. Na ten cel przeznaczono 489 tysięcy 250 złotych. Oznacza to, że młodzi pasjonaci sportów ekstremalnych zmuszeni będą odczekać jeszcze kolejny rok na powiększenie swojego ulubionego miejsca.

Z ostatnich doniesień wynika, że tuż przed końcem roku miasto ogłosiło kolejny przetarg na prace budowlane. Tym razem chodzi o „rozbudowę skateparku w parku Kopernika”. Termin składania ofert przez firmy upływa w poniedziałek, 15 stycznia 2024 roku.

Jeśli tym razem uda się sfinalizować procedurę przetargową bez problemów, wybrany wykonawca będzie miał do dyspozycji 10 miesięcy na realizację inwestycji od dnia podpisania umowy. To sugeruje, że zakończenie prac i oddanie rozbudowanego skateparku do użytku mogłoby nastąpić jesienią 2024 roku.