Przyszłość Gorzowa Wielkopolskiego – skrócenie nazwy miasta?

Przyszłość Gorzowa Wielkopolskiego – skrócenie nazwy miasta?

Za sprawą inicjatywy obywatelskiej w Gorzowie Wielkopolskim, mogłoby dojść do znacznej zmiany, polegającej na skróceniu nazwy tego miasta.

Nie jest to pierwsza taka propozycja od wielu lat, bowiem od kilkudziesięciu lat pojawiają się dyskusje na temat usunięcia przymiotnika z nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Tym razem jednak, może stać się to rzeczywistością dzięki zaangażowaniu Komitetu Obywatelskiego.

Komitet, który powstał w Gorzowie Wielkopolskim, gromadzi 58 osób, co stanowi wystarczającą liczbę by wywołać konsultacje społeczne. Skład Komitetu jest różnorodny – znajdują się w nim regionaliści, historycy, pracownik nauki, rektorzy uczelni czy dziennikarze. Kolejnym krokiem jest organizacja konsultacji społecznych – ich konkretna forma nie jest jeszcze znana – które miałyby się odbyć między 16 listopada a 19 stycznia. Jeżeli mieszkańcy wyrażą swoje poparcie dla tej idei, radni Gorzowa będą musieli przyjąć stosowną uchwałę w lutym.

W przypadku pozytywnego zaopiniowania inicjatywy przez radnych, wniosek o zmianę nazwy musiałby zostać przekazany do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody przed końcem marca. Nowa nazwa miasta zaczęłaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, co miałoby miejsce na drodze ministerialnego rozporządzenia.

Komitet Obywatelski planuje skończyć całą procedurę przed wyznaczoną datą. Jest to motywowane chęcią uczczenia 80-lecia polskiego Gorzowa w 2025 roku – miasta, które nie leżało i nie leży w Wielkopolsce, a przez wiele lat było niemieckim miastem w Nowej Marchii.