Przetarg na przebudowę ul. Spichrzowej: konieczne powtórzenie postępowania

Przetarg na przebudowę ul. Spichrzowej: konieczne powtórzenie postępowania

Planowany na ulicy Spichrzowej trzeci etap remontu wymaga ponownego przeprowadzenia przetargu. Taką decyzję podjęła Gmina Miasta, ze względu na fakt, iż złożone propozycje finansowe w ramach procedury przetargowej przekroczyły założony przez miasto budżet o blisko 1,5 miliona złotych.

Tylko parę dni temu uzyskaliśmy informację, że w rywalizacji o kontrakt uczestniczyły dwie podmioty: konsorcjum firm Tormel i WUPRINŻ z ofertą wynoszącą niemal 14,5 miliona złotych oraz EUROVIA POLSKA proponująca kwotę nieco przekraczającą 14,7 miliona złotych.

Po dokładnej analizie środków finansowych przeznaczonych na ten cel, władze miejskie zdecydowały, że nie będą dążyć do zwiększenia sumy przeznaczonej na inwestycję. Dlatego też, w ciągu najbliższego miesiąca, przetarg zostanie ogłoszony ponownie.

Projekt zmian na ulicy Spichrzowej zakłada gruntowną przebudowę pozostałego jeszcze nieremontowanego fragmentu tej ulicy, aż do skrzyżowania z ulicą Chrobrego i dalej do Hejmanowskiej. W ramach planowanych prac wykonane zostaną nowe jezdnie, chodniki, system odwodnieniowy oraz oświetlenie uliczne. Zgodnie z założeniami stworzonych zostanie też około 20 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo przewidziano parking rowerowy oraz ścieżkę rowerową wzdłuż Chrobrego.

Ważne jest, że rozpoczęcie tych działań nastąpi dopiero po finalizacji trwających obecnie prac na ulicy Dworcowej. Według proponowanego harmonogramu zawartego w projekcie umowy, teren budowy ma zostać przekazany wykonawcy nie wcześniej niż w maju 2024 roku.