Przebudowa ulicy Kosynierów Gdyńskich: wprowadzenie ruchu dwukierunkowego i zmiany w organizacji ruchu

Przebudowa ulicy Kosynierów Gdyńskich: wprowadzenie ruchu dwukierunkowego i zmiany w organizacji ruchu

Od wtorku, 28 maja, firma odpowiedzialna za przebudowę ulicy Kosynierów Gdyńskich rozpocznie proces układania warstwy ścieralnej na odcinku od ulicy Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Mościckiego. W związku z tymi pracami, konieczne będzie wprowadzenie istotnych zmian w organizacji ruchu, które obejmują całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na wymienionym odcinku oraz przy wspomnianym skrzyżowaniu.

Prace będą trwały przez dwa dni, 28 i 29 maja. Rozpoczęcie robót jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Po ich zakończeniu planowane jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku od ronda Kosynierów Gdyńskich do ulicy Słowiańskiej.

Kluczowe zmiany w organizacji ruchu obejmują zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Kosynierów Gdyńskich na odcinku od ulicy Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Mościckiego. Ruch kołowy będzie jednak możliwy w obu kierunkach na odcinku od starej jezdni ulicy Słowiańskiej do ulicy Mickiewicza. Ważne jest również, że skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Mościckiego nie będzie przejezdne.

Przez dwa dni ulice Mościckiego i Wyczółkowskiego będą funkcjonować jako drogi „ślepe” z możliwością dojazdu i wyjazdu jedynie od strony ulicy Fredry, natomiast objazd będzie zorganizowany przez ulicę Matejkę. Również przez dwa dni, ulica Mickiewicza na odcinku od ulicy Mieszka I do Kosynierów Gdyńskich będzie funkcjonować jako „ślepa” droga z możliwością dojazdu i wyjazdu tylko od strony ulicy Mieszka I, a objazdy będą prowadziły przez ulice Mieszka I i Borowskiego.

Po zakończeniu prac, czyli 29 maja 2024 w godzinach popołudniowych, zamknięty odcinek zostanie otwarty dla ruchu w obu kierunkach. Tym samym, na większości odcinka przebudowywanej ulicy Kosynierów Gdyńskich zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, z wyjątkiem odcinka między starym fragmentem ulicy Słowiańskiej a skrzyżowaniem z ulicami Roosevelta i Słowiańską.

W związku z zamknięciem skrzyżowania ulic Mickiewicza, Mościckiego i Kosynierów Gdyńskich, zmienione zostaną trasy linii autobusowych numer 104, 105 i 111 jadących w kierunku Cmentarza, Chwalęcic i Bora-Komorowskiego. Autobusy będą kursować od skrzyżowania ulic Kosynierów Gdyńskich i Borowskiego ulicami Borowskiego, Mieszka I, skąd na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza powrócą na swoje dotychczasowe trasy.

Na trasie objazdu będę obowiązywały dodatkowo przystanki przy ulicy Mieszka I – Borowskiego oraz Placu Grunwaldzkiego. Tymczasowo zawieszony zostanie przystanek Urząd Wojewódzki przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Od 30 maja br. linie autobusowe numer 104, 105 i 111 powrócą na swoje standardowe trasy przez ulice Kosynierów Gdyńskich i Mickiewicza.